Optymalizacja podatku od nieruchomości

Syguła&Partnerzy oraz Cost Care Consulting przygotowały wspólnie wyjątkową usługę dla firm: Optymalizacja - podatek od nieruchomości.

Optymalizacja podatkowa sprawia, że teraz każde przedsiębiorstwo może odzyskać nadpłacony podatek od nieruchomości. Często przedsiębiorstwa nie dokonują dogłębnej analizy poniesionego kosztu. Tylko w nielicznych przypadkach dokonywana jest rzetelna Optymalizacja podatkowa. W większości przypadków zapłata podatku następuje rutynowo, dlatego często spotykamy się ze skłonnością przedsiębiorstw do zawyżania wysokości podatku od nieruchomości.

Powodem takiej sytuacji jest niejednoznaczność ustawy dotyczącej podatku od nieruchomości, co przyczynia się do wątpliwości interpretacyjnych. Optymalizację podatkową dodatkowo komplikuje fakt, że podatek od nieruchomości w dużej mierze odwołuje się do przepisów Prawa budowlanego. W powiązaniu ze zmieniającym się orzecznictwem, mającym wpływ na regulacje podatku od nieruchomości, pojawia się obszar dający możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności lub dodatkowe ryzyko podatkowe.
.

Piotr Syguła Specjalista ds. optymalizacji
725 726 727
piotr.sygula@doradza-my.pl


Poznaj specjalistę


Usługi Cost Care Consulting:

  • Optymalizacja podatkowa i zwrot nadpłaconego podatku
    od nieruchomości do roku przedawnienia
  • Optymalizacja podatkowa wysokości podatku od nieruchomości w kolejnych latach podatkowych
  • Przegląd podatkowy