Ubezpieczenia podróżne dla Ciebie

Wszyscy wiemy jak cenne jest nasze zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia. Wiemy również, że służba zdrowia w Polsce nie działa idealnie. Ale co się dzieje, kiedy wyjeżdżamy za granicę, jaka instytucja jest wtedy odpowiedzialna za Nasze zdrowie i wreszcie, kto zapłaci za ewentualne koszty związane z jakimkolwiek zdarzeniem i leczeniem poza granicami kraju? Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) odpowiada tylko za bardzo podstawowy zakres diagnostyki i leczenia Polaków za granicą. Po to są właśnie ubezpieczenia podróży zagranicznych.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub w przypadku nieprzyjemnego zdarzenia (wypadku) za granicą osoby, które posiadają taką polisę mogą skorzystać z pełnej opieki lekarskiej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Zakres ubezpieczenia podróży zagranicznej to:
- Koszty Leczenia po zdarzeniu za granicą (również w przypadku zdarzeń na stoku narciarskim)
- Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu - Pomoc Assistance 24h
- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie lub mieniu
- Ubezpieczenie od kradzieży bagażu i sprzętu sportowego

Dla sportowców

Dla osób uprawiających sport rekreacyjnie lub zawodowo, prywatnie lub w klubach, w Polsce czy z granicą, firmy Ubezpieczeniowe także posiadają ofertę, która zawiera specjalne klauzule. Urazowość w sporcie jest dużo wyższa niż w zwykłych warunkach, dlatego też w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia możemy liczyć na szybką reakcję, diagnozę, leczenie pourazowe a po przebytym leczeniu na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Dla amatorów sportów ziomwych

Innym sposobem aktywnego spędzania czasu są np. wspinaczki górskie, zdobywanie szczytów, czy jazda na nartach. Dla tego typu sportów jest specjalna oferta, która oprócz diagnozy i specjalistycznego leczenia posiada tzw. klauzule, które zawierają w sobie koszty ratownictwa z użyciem śmigłowca lub specjalistycznego sprzętu. Przy takiej aktywności także nie musimy martwić się tym, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zostaniemy z tym problemem sami.

Podróże służbowe

Osoby aktywne zawodowo często wyjeżdżają na krótsze lub dłuższe podróże służbowe. Dla takich osób także posiadamy ofertę, która zawiera w swoim zakresie ryzyka i odpowiedzialność związaną z wykonywaniem pracy zawodowej.
.

nasi partnerzy