ubezpieczenia na życie dla Ciebie

Życie jest równie piękne co kruche. To chyba najbardziej trafne określenie tego daru, którym zostaliśmy obdarowani. Już od najmłodszych lat żyjemy jutrem, dążymy do wyznaczonych celów i spełniamy marzenia swoje i naszych bliskich, dajemy szczęście innym, a inni dają szczęście nam. Niestety życie przemija i pisze różne scenariusze.

Mając rodzinę, myślimy o zapewnieniu jej jak najlepszych warunków życia, troszcząc się o nią. Niestety niespodziewane zdarzenia losowe, takie jak śmierć czy choroby, często zmieniają sytuację rodzinną w całkiem odmienną, dużo smutniejszą i wymagającą ponadprzeciętnych wyrzeczeń i obowiązków.

Dlatego też warto zabezpieczyć to, co najcenniejsze, aby w przypadku niespodziewanych problemów zdrowotnych mieć pewność, że nowa sytuacja nie naruszy w dużym stopniu życia finansowego rodziny. Na rynku finansowym istnieją produkty, które zabezpieczają gospodarstwa domowe w przypadku śmierci lub choroby jednego z członków rodziny.

Często posiadamy „jakieś” ubezpieczenia sprzed lat lub ubezpieczenia grupowe w pracy, o których tak naprawdę niewiele wiemy a płacimy za nie różne kwoty. Najważniejsze jest optymalne dopasowanie produktu mającego zabezpieczyć rodzinę przed powyższymi zdarzeniami. Zdajemy sobie sprawę że poruszanie tego tematu jest dość problematyczne, ale lepiej poruszyć go dziś, gdyż nikt nie wie co będzie jutro.
.

Piotr Syguła Specjalista ds. optymalizacji
725 726 727
piotr.sygula@doradza-my.pl


Poznaj specjalistę


nasi partnerzy